Ing. Tatiana Tomášková

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: nezaradená

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
  • 27.12.2010 – Miestne zastupiteľstvo (2010-2014) – prítomný