Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 17.03.2014

Program

  1. Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.3/2011 o poskytovaní finančných dotácií/ grantov z rozpočtu mestskej časti BA – Ružinov
  2. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov
    a) grantový projekt - BROSS s.r.o. – Ružinov známy – neznámy
    b) grantový projekt - OZ Farbičky čarbičky, Haburská 4, Farebná záhrada - Farbičky čarbičky
    c) grantový projekt – PROFKREATIS – Medzinárodná vedecká konferencia
  3. Vyhodnotenie grantov