Miestne zastupiteľstvo

Poslanci

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2020
2019
2018