Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 26.06.2013

Program

  1. Posudzovanie grantov členmi komisie
  2. Informácia o liste M.R.Štefánika
  3. Rôzne