Súhrnné správy o zákazkách

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s hodnotou vyššou ako 1 000 eur.