Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014) – KÚPŽPaD

predseda: Mgr. Boris Cehlárik
podpredseda: Radovan Struhár
zapisovateľka: Mgr. Alexandra Szökeová tel: +421 2 4828 4502

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011