Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 26.09.2012

Program

  1. Návrh podnetov na zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
  1. Rôzne
    • Zmena termínu zasadnutie komisie v mesiaci október + vyžiadanie bodov do komisie.