Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 03.07.2012

Program

  1. Vyhodnotenie grantov pridelených na rok 2012
  2. Rôzne