Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 12.03.2014

Program

 1. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov
  a) grantový projekt - VSD s.r.o.- prístupové chodníky
  b) grantový projekt - MARTA Stanica zborovej diakonie – poskytovanie ošetrovateľskej služby
  c) grantový projekt - OZ Camp Wonderland -Revitalizácia DI Jadrová
  d) grantový projekt - Cyklokoalícia – Zelená hliadka v Ružinove
 2. Rozdelenie grantov
 3. Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.3/2011 o poskytovaní finančných dotácií /grantov z rozpočtu mestskej časti BA - Ružinov
 4. Rôzne