Úradná tabuľa

22.8.2019

do 06.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Violeta Hrješik

Značka: 101947861/2019

Prílohy:

22.8.2019

do 30.08.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 14691/2019/DDU

lokalita: parc. č. 15454/48 a 15454/109 k. ú. Nivy /ul. Hraničná-Mlynské nivy/

Prílohy:

21.8.2019

do 05.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zvončeky, s.r.o.

Značka: 101925464/2019

Prílohy:

21.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Galvaniho Business Centrum V - Galvaniho ulica , katastrálne územie Trnávka - Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 13841/2019/2/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

20.8.2019

do 05.09.2019

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje - povoľuje užívanie stavby - ,,Priečka priechodná s dverami v spoločných častiach bytového domu" medzi bytmi F501 a F502 v bytovom dome Na križovatkách 27A, na 5.NP v sekcii F

Značka: SÚ/CS 7416/2019/7/MGU-147

Deň doručenia: 04.09.2019

Prílohy:

19.8.2019

do 04.09.2019

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní voči územnému rozhodnutiu - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD"

Značka: SÚ/CS 4498/2019/32/MAM

Deň doručenia: 03.09.2019

Prílohy:

19.8.2019

do 03.09.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Teger, s.r.o.

Značka: 101904828/2019

Prílohy:

19.8.2019

do 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava

Značka: SÚ/CS 2825/2019/2/JAH

Deň doručenia: 03.09.2019

Prílohy:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 37184/14

Prílohy:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 12479/09

Prílohy:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 27543/12

Prílohy:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 14484/19

Prílohy:

16.8.2019

do 12.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 22744/13

Prílohy:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 20302/16

Prílohy:

16.8.2019

do 06.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 846/2015

Prílohy:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 9395/16

Prílohy:

16.8.2019

do 10.09.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Značka: EX 71672/17

Prílohy:

16.8.2019

do 21.08.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 14520/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1253/8 v k. ú. Ružinov /ul. Chlumeckého/

Prílohy:

16.8.2019

do 16.08.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 14516/2019/LSU

lokalita: parc. č. 3272/93 v k. ú. Ružinov /ul. Domkárska/

Prílohy:

15.8.2019

do 02.09.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania na súbor stavieb ,,Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul. Bratislava , stavba č. 01-06"

Značka: SÚ/CS 11755/2019/7/MAM

Deň doručenia: 30.08.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»