Úradná tabuľa

3.4.2020

do 21.04.2020

Územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení – „Centrálne registratúrne stredisko NDS" – ulica Domkárska, Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 1057/2020/3/LBR-8

Deň doručenia: 20.04.2020

Prílohy:

3.4.2020

do 21.04.2020

Rozhodnutie – predlžuje platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby č. 596 – Rekonštrukcia spojovacej traťovej koľaje ŽST BA ÚNS-ŽST BA PÁLENISKO – existújúci prístav Bratislava na Dunaji (presné miesto stavby viď. príloha)

Značka: SÚ/CS 1365/2020/6/MAM-38

Deň doručenia: 20.04.2020

Prílohy:

3.4.2020

do 21.04.2020

Predloženie odvolania – Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence – územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3878/2020/6/ZST/MER

Deň doručenia: 20.04.2020

Prílohy:

3.4.2020

do 21.04.2020

Predloženie odvolania – Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence – územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 3736/2020/6/AJA/MER

Deň doručenia: 20.04.2020

Prílohy:

2.4.2020

do 20.04.2020

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – povoľuje zmenu v užívaní – „Bytový dom Bulharská 76, 78, 80, 1 poschodie, byt č. 7" – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 3536/2020/6/LBR-55

Deň doručenia: 17.04.2020

Prílohy:

2.4.2020

do 17.04.2020

Výzva - Dopravné značenie

Prílohy:

2.4.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 5269/2020/6/MAM-40

do doby právoplatnosti rozhodnutia

2.4.2020

do 20.04.2020

Rozhodnutie – zmena doby trvania stavby z dočasnej na trvalú – „Garáž" na pozemku p. č. 14458, k. ú. Trnávka v Bratislave – Juraj Ledvenyi, Rádiová 30, 821 04 Bratislava

Značka: SÚ/CS 7134/2020/4/KUC

Deň doručenia: 17.04.2020

Prílohy:

2.4.2020

do 20.04.2020

Rozhodnutie – zmena doby trvania stavby z dočasnej na trvalú – „Garáž" na pozemku p. č. 14458, k. ú. Trnávka v Bratislave – Milan Ledvenyi, Rádiová 30, 821 04 Bratislava

Značka: SÚ/CS 7134/2020/3/KUC

Deň doručenia: 17.04.2020

Prílohy:

1.4.2020

do 17.04.2020

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – „Polyfunkčný dom SAIDA, Bratislava - Ružinov" – lokalita Bajkalská – Prešovská ulica v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 6716/2020/3/MAM

Deň doručenia: 16.04.2020

Prílohy:

1.4.2020

do 17.04.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 169/2020/16/MER-47

Deň doručenia: 16.04.2020

Prílohy:

1.4.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 169/2020/16/MER-47

do doby nadobudnutia právoplatnosti

31.3.2020

do 16.04.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Vybúranie okenného otvoru" – Miletičova 57 v Bratislave, súpisné číslo stavby 583, byt č. 1 na prízemí, k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 5424/2020/3/MBR-45

Deň doručenia: 15.04.2020

Prílohy:

31.3.2020

do 16.04.2020

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou – „Stavebné úpravy bytu č. 12 na 4.NP bytového domu Dulovo námestie 11, 821 09 Bratislava" – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 6113/2020/2/JAH

Deň doručenia: 15.04.2020

Prílohy:

31.3.2020

do 16.04.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie o zmene stavby pred dokončením – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever" (ďalej len „stavba")

Značka: č. 07545/2020/SCDPK/26765

Deň doručenia: 15.04.2020

Prílohy:

31.3.2020

do 16.04.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (ďalej len „stavba")

Značka: č. 06560/2020/SCDPK/26601

Deň doručenia: 15.04.2020

Prílohy:

31.3.2020

do 23.04.2020

Verejná vyhláška DÚ_Bonus Media s.r.o.

Značka: ZST2

Prílohy:

27.3.2020

do 27.04.2020

Zámer - "Goldbeck - viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom" - upovedomenie o začatí konania - informácia

Značka: OU-BA-OSZP3-2020/061821-002

Zámer - "Goldbeck - viacpodlažná administratívna výstavba a parkovací dom" - upovedomenie o...

Prílohy:

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – stavebný úrad – odkazuje na súd účastníkov konania – neplatnosť Zmluvy o nájme reklamnej plochy – Reklamný pútač s najväčšou informačnou plochou – bytový dom s. č. 4927 – Krížna ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave

Značka: 633/2020/UKSP/BZDA-36 1414/2019, 7344/2018/UKSP/BZDA

Deň doručenia: 14.04.2020

Prílohy:

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (ďalej len „stavba)"

Značka: č. 06184/2020/SCDPK/26594

Deň doručenia: 14.04.2020

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 22 ] ďalej » na koniec »»