Úradná tabuľa

3.7.2020

do 15.07.2020

Výzva - Zhotovenie urbanistickej štúdie, Nové záhrady, Bratislava

Prílohy:

3.7.2020

do 15.07.2020

Výzva - Zhotovenie urbanistickej štúdie, Domové role, Bratislava

Prílohy:

3.7.2020

do 21.07.2020

Rozhodnutie – predlžuje platnosť – „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska" – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa - k. ú. Vrakuňa – Mestská časť Bratislava – Ružinov - k. ú. Ružinov

Značka: Č.s.:05988/2020/CDD-3

Deň doručenia: 20.07.2020

Prílohy:

3.7.2020

do 21.07.2020

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever"

Značka: č. 07545/2020/SCDPK/50670

Deň doručenia: 20.07.2020

Prílohy:

3.7.2020

do 17.07.2020

VZN 25/2020

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej...

Prílohy:

2.7.2020

do 08.07.2020

Výzva - Záhradnícke úpravy vybraných parkov

Prílohy:

2.7.2020

do 23.07.2020

Uznesenie Okresný súd BA V_K.Timurová

Značka: ZST2

Prílohy:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – Obchodný priestor P4b, Polyfunkčný komplex – Trnavská cesta 74A – k. ú. Ružinov v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7193/2020/4/ZSO

Deň doručenia: 16.07.2020

Prílohy:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – CityPark Ružinov – Plynárenská ulica 3D v Bratislave, byt č. 220 – A, 2.NP – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 4410/2020/3/ZSO

Deň doručenia: 16.07.2020

Prílohy:

1.7.2020

do 17.07.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – „Rekreačná chata" – záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave – k. ú. Trnávka Bratislava

Značka: SÚ/CS 4423/2020/6/ZSO-94

Deň doručenia: 16.07.2020

Prílohy:

1.7.2020

do 17.07.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti – opravuje zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. SU/CS 8473/2020/4/MGU-20 zo dňa 19.05.2020 – územné rozhodnutie na stavbu „INS_FTTH_BA_Bulharská

Značka: SÚ/CS 8473/2020/5/MGU

Deň doručenia: 16.07.2020

Prílohy:

1.7.2020

Žiadosť o zverejnenie písomnosti – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, katastrálne územie Ružinov – návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením"

Značka: OU-BA-OVBP2-2020/89574/GRJ

do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

1.7.2020

do 31.07.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou

Značka: ZP/CS 10213/2020/REM

Prílohy:

30.6.2020

do 30.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10128/2020/REM

Výrub 3 ks ihličnanov z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu

Prílohy:

29.6.2020

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením súboru stavieb „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" – k. ú. Nivy, Pribinova, Bratislava

Značka: SÚ/CS 8887/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia správneho konania

29.6.2020

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy" – „Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8832/2020/5/KIL

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

24.6.2020

do 10.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 8006/2020/6/MER

Deň doručenia: 09.07.2020

Prílohy:

24.6.2020

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na Výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 8006/2020/4/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

24.6.2020

do 10.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Obnova bytového domu Kvačalova 12, 14, Bratislava – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 6384/2020/2/ZSO-90

Deň doručenia: 09.07.2020

Prílohy:

24.6.2020

do 10.07.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Prestavba haly na Garni Hotel" – Spevnené plochy – Páričkova ulica č.1 v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 4492/2020/4/MUH-91

Deň doručenia: 09.07.2020

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 23 ] ďalej » na koniec »»