Úradná tabuľa

24.1.2020

do 11.02.2020

Upovedomenie o odvolaní – Automatický sklad Rajo Bratislava – Studená ulica v Bratislave, k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 966/2020/1/HST

Deň doručenia: 10.02.2020

Prílohy:

24.1.2020

do 11.02.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – oznamuje – „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Značka: č. 07545/2020/SCDPK/2886

Deň doručenia: 10.02.2020

Prílohy:

23.1.2020

do 10.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie a povolenie výnimky zo stavebného zákazu – „HELIPORT UNB BRATISLAVA - RUŽINOV" – Ružinovská ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 399/2020/6/MGU-8

Deň doručenia: 07.02.2020

Prílohy:

23.1.2020

do 10.02.2020

Oznámenie – Začatie územného konania – „Centrálne registratúrne stredisko NDS" – ulica Domkárska, Bratislava, k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 1057/2020/1/LBR

Deň doručenia: 07.02.2020

Prílohy:

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 602.00 Verejné osvetlenie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 1296/2020/3/KIL-13

do doby nadobudnutia právoplatnosti

23.1.2020

Rozhodnutie dodatočne povoľuje – „PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra – SO 102.00 Komunikácie časť „D" – areál PHAROS v Bratislave – k. ú. Trnávka, Bratislava

Značka: SÚ/CS 1297/2020/3/KIL-12

do doby nadobudnutia právoplatnosti

23.1.2020

do 10.02.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Stavebné úpravy - vybúranie okenného otvoru v byte č. 5 na 2.NP v bytovom dome Miletičova 583/57, Bratislava – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 1090/2020/1/JAH-2

Deň doručenia: 07.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Predloženie odvolania po upresnení a dovybavení – Dostavba Administratívnej budovy, Tomášiková – Papraďová ul. Bratislava – k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 929/2020/3/JAV/MER

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu Pavlovova 16-20, 82108 Bratislava - k. ú. Nivy – oprava a zateplenie jestvujúcej stavby

Značka: SÚ/CS 1144/3/2020/JLI

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Značka: 640/2020 4588/2020-5.2.1

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Značka: 638/2020 4588/2020-5.2.1

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Značka: 636/2020 4588/2020-5.2.1

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Návrh na začatie vyvlastňovacieho konania – „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" – k. ú. Vrakuňa a k. ú. Ružinov

Značka: 637/2020 4588/2020-5.2.1

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Predloženie odvolania – Dostavba administratívnej budovy, Tomášiková – Papraďová ul. Bratislava – k. ú. Ružinov – prístavba - zmena územného rozhodnutia

Značka: SÚ/CS 924/2020/3/JAV/MER

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 07.02.2020

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou – Stavebné úpravy bytu č. 12 na 4. NP bytového domu Páričkova 19, Bratislava – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 1113/2020/1/JAH

Deň doručenia: 06.02.2020

Prílohy:

22.1.2020

do 22.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 1407/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 9392/27 - k.ú. Nivy

Prílohy:

21.1.2020

do 06.02.2020

Oznámenie o začatí konania – FTTH_BA_KBV_Meinl Residence –Žellova ulica, Dohnányho ulica v Bratislave – k. ú. Nivy – Oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby

Značka: SÚ/CS 479/2020/1/MUH

Deň doručenia: 05.02.2020

Prílohy:

21.1.2020

do 06.02.2020

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu „Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD"

Značka: SÚ/CS 389/2020/3/MAM

Deň doručenia: 05.02.2020

Prílohy:

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL MLynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – SO 502a/SO 209 káblová prípojka NN pre objekt 209 - k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 985/2020/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

21.1.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA - SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky - Hraničná ul., k. ú. Nivy, Bratislava

Značka: SÚ/CS 984/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 22 ] ďalej » na koniec »»