Úradná tabuľa

19.11.2019

do 05.12.2019

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania - ,,záhradná chata" - Mokráň Záhon, Studený dolec v k. ú. Trnávka v Bratislave - prestavba záhradnej chaty - rekreácia

Značka: SÚ/CS 11200/2019/10/ZSO

Deň doručenia: 04.12.2019

Prílohy:

19.11.2019

do 05.12.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Administratívna budova Strojnícka 8, 2. poschodie nebytový priestor č. 205" - zmena účelu užívania stavby - nebytový priestor sa mení na byt

Značka: SÚ/CS 15376/2019/3/LBR

Deň doručenia: 04.12.2019

Prílohy:

19.11.2019

do 05.12.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - POLYFUNKČNÝ OBJEKT STAV-TRADE, Tomášikova 25/A, 821 05 Bratislava - k. ú. Ružinov - bytový dom - nebytový priestor - iný nebytový priestor

Značka: SÚ/CS 12493/2019/2/JLI

Deň doručenia: 04.12.2019

Prílohy:

19.11.2019

do 05.12.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 17621/2019/9/MER

Deň doručenia: 04.12.2019

Prílohy:

19.11.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 17621/2019/7/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

18.11.2019

do 04.12.2019

Vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli - č. OU-BA-OVBP2-2019/93388/MES, ktorým zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie - č. SU/CS 7215/2019/3/KUC-6 - ,,Prístavba a prestavba rodinného domu"- Kláštorská 29 - k.ú. Ružinov - Bratislava

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/93388/MES

Deň doručenia: 03.12.2019

Prílohy:

18.11.2019

do 04.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Stavebné úpravy bytu"- č. B901-B/b, Trnavská cesta 74E4 - k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 9360/2019/5/JLI-205

Deň doručenia: 03.12.2019

Prílohy:

18.11.2019

do 04.12.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu Metodova 5, Bratislava - k.ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 17350/2019/2/LBR

Deň doručenia: 03.12.2019

Prílohy:

18.11.2019

do 04.12.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - "Obnova bytového domu - OSOBNÝ VÝŤAH" - Ondrejovova 5, k. ú. Ružinov, Bratislava - zmena dokončenej stavby v rozsahu: - realizácia osobného výťahu v zrkadle schodiska

Značka: SÚ/CS 16994/2019/2/MBR

Deň doručenia: 03.12.2019

Prílohy:

18.11.2019

do 18.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18177/2019/MAL

lokalita: parc. č. 1937 k.ú. Ružinov (ul. Mierová)

Prílohy:

15.11.2019

do 25.11.2019

"Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica" oznámenie o zmene

Značka: ŽP/LRI

"Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica" oznámenie o zmene navrhovane činnosti

Prílohy:

15.11.2019

do 15.12.2019

Výzva na okliesnenie a odstranenie stromov

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby - Kábelové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO2406 (BS II) - k. ú. Ružinov (Slovnaftská ul.) - líniová novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 6488/4/2019/HST-206

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,rekreačná chata"- lokalita Mokráň záhon - k. ú. Trnávka - novostavba - povoľuje odstránenie - ,,chata - Zlaté piesky"- lokalita Mokráň záhon - nebytová budova

Značka: SÚ/CS 6794/2019/7/LBR-200

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

do 02.12.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37

Deň doručenia: 29.11.2019

Prílohy:

14.11.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Polyfunkčný objekt - ISCARE - REPROFIT na 5. NP - zmena dokončenej stavby - nebytová budova - zdravotnícke zariadenie

Značka: SÚ/CS 4295/2019/5/MBL/ZST/AJA/MER-203

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

14.11.2019

do 29.11.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jana Boboková

Značka: 2.2.4-7180-2019/106459

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje - ,,Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina, I. etapa"- k. ú. Trnávka, Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Farná, Chorvátsky Grob

Značka: č.05151/2019/SCDPK/91521

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

13.11.2019

do 29.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - "Bytový dom Miletičova 48 - 54"- k. ú. Nivy - Bratislava

Značka: SÚ/CS 5857/2019/3/MBR

Deň doručenia: 28.11.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»