Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 02.05.2012

Program

  1. Žiadatelia  o projekt č. 18   Open Design Studio, o.z.
  2. Posúdenie grantov a pridelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé projekty
  3. Rôzne