Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2010
2009
2008
2007