Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 05.05.2014

Program

  1. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov a zmene názvu položiek
    a) grantový projekt BM European Democratic Forum, n.o. – revitalizácia a výsadba zelene na Krížnej ul. č. 58-62 vo vnútrobloku
    b) grantový projekt Rodičovské združenie pri ZŠ Ružová dolina 29 - EKOŠKOLA
  2. Prerokovanie listu OZ Zdravie z pohybu
  3. Prerokovanie námietky na projekt č. 39 OZ Cesta z mesta – Relax zóna na Doležalovej ul. – revitalizácia vnútrobloku
  4. Harmonogram obhliadok zrealizovaných projektov a podujatí z grantovej výzvy na rok 2014
  5. Rôzne