Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 06.02.2013

Program

  1. Úvod
  2. Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov
  3. Obsah žiadosti o dotáciu
  4. Čo očakávame od grantovej výzvy, vyúčtovanie
  5. Diskusia
  6. Individuálne konzultácie