Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 24.10.2013

Program

  1. Schválenie presunov medzi jednotlivými položkami
  2. Žiadosť o zmenu – zámková dlažba – VSD, s.r.o.
  3. Žiadosť o dotáciu – KARPATY
  4. Obhliadka zrealizovaných projektov