Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 12.03.2012

Program

  1. Obhliadka úspešných žiadateľov o grant v roku 2011
  2. Rôzne