Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 16.09.2011

Program

  1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011