Komisia územného plánovania a životného prostredia – KÚPŽP

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2020
2019