Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 30.08.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016
  4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016
  5. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2016
  6. Rôzne