Knižnica Ružinov

Knižnica Ružinov 
Tomášikova 25

821 01 Bratislava
Tel.: 02/44 45 47 04, fax: 02/44 45 60 36

Web: www.kniznica-ruzinov.sk

Riaditeľ: MgrEva Pindjáková

Tel.: 02/44 45 61 70, email: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

 

Ústredná knižnica:

Miletičova 47, Tel: 02/534 12 104, email: kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk

  

Pobočky:
Tomášikova 25, Tel: 02/444 54 706, email: kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk
Zimná 1, Tel: 02/434 211 21, email: kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk
Bachova 7, Tel: 02/433 37 441, email: kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk
Na úvrati 52, Tel: 02/434 20 271, email: kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk