Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 16.04.2018 o 14:30

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podania písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov
  3. Rôzne