Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015
2014