Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 19.11.2012

Program

  1. Grantový  program/výzva mestskej časti Bratislava  - Ružinov na rok 2013
  2. Rôzne