Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 19.09.2012

Program

  1. Vyhodnotenie kontroly vybraných realizovaných projektov z grantov v r. 2012