Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 16.08.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Výjazdové stretnutie členov komisie a prehliadka areálov Ružinovského športového klubu
  3. Rôzne