Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 20.01.2014

Program

  1. Úvod
  2. Diskusia
  3. Individuálne konzultácie