Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 29.04.2014

Program

  1. Informácia ohľadom rekonštrukcie budovy bývalej SLSP na Miletičovej ulici č. 60 -  v zmysle zápisnice zo dňa 9.4.2014
  2. Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul. – Primapark – v zmysle zápisnice zo dňa 9.4.2014
  3. Časový harmonogram opravy investičných akcií Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia