Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014) – KPP

predseda: PaedDr. Mária Barancová
podpredseda: Ing. Peter Hrapko
zapisovateľka: Ing. Dominika Slezáková tel: +421 2 4828 4309

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011