Voľné pracovné miesta

 

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
Údržbár a záhradník v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie
 • Vyššie odborné vzdelanie
 • Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Drobné opravy v interiéry jaslí
 • Záhradné práce v areály jasieľ

Druh pracovného pomeru:

 • Dohoda o vykonaní práce

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa alebo seniora
 • samostatnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu:  od 16.9. 2019 alebo dohodou


Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 30. 8. 2019

 

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky  alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

________________________________________________________________________

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008

alebo

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

 

Možnosť nástupu:  od 1. 12.  2019 alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15.11. 2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky alebo osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

________________________________________________________________________

Archivár stavebného úradu
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Stavebný úrad


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Archivácia a súvisiace činnosti vykonávané pre stavebný úrad.


Ponúkaný plat

 • Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské I. stupňa a vyššie

Vzdelanie v odbore

 • VŠ – študijný odbor archívnictvo

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

 • aspoň 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 3 rokov
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť MS Office
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Informácie o výberovom konaní

 • Predpokladaný nástup: 01.08.2019 (prípadne podľa dohody)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný životopis

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte mailom, alebo doručte osobne do podateľne:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Mgr. Michal Szabo
Mierová 21
827 05 Bratislava

e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

Termín osobného pohovoru bude vybraným uchádzačom oznámený mailom alebo telefonicky

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

 • 12.07.2019
________________________________________________________________________

Názov školy: Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16

 

Náplň práce: učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie (učiteľ I. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka nemeckého jazyka (učiteľ II. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka informatiky (učiteľ II. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka fyziky a techniky (učiteľ II. stupňa)

 

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú

Požiadavky na zamestnanca: VŠ vzdelanie II stupňa ukončené v danom odbore

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe):

Ponúkaný plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov v závislosti od dĺžky praxe

Miesto práce: Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Termín nástupu: 26. 8. 2019

Inštrukcie pre uchádzačov: štruktúrovaný životopis zaslať na zsdrienova@centrum.sk

 

________________________________________________________________________

 
Názov školy: Materská škola, Prešovská 28

Náplň práce: učiteľ/-ka MŠ

 

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú

Požiadavky na zamestnanca: Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie predškolská pedagogika

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno

Ponúkaný plat: od 800,00 €/mesačne (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej pedagogickej praxe)

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: Pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť 

Kontakt a ďalšie informácie: riaditelka.mspresovska@gmail.com

 

________________________________________________________________________

 
Názov školy: Základná škola Nevädzová 2

Náplň práce: učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie

Náplň práce: vychovávateľ/-ka

Náplň práce: učiteľ/-ka anglického jazyka

Náplň práce: učiteľ/-ka fyziky

 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa s príslušnou aprobáciou, stredoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo

Pozícia vhodná pre absolventa

Ponúkaný plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov v závislosti od dĺžky praxe

Miesto vykonávania práce: ZŠ Nevädzová 2, Bratislava

Termín nástupu: 23. 8. 2019

Bližšie informácie na t.č. 43 63 48 01, 0905 703 281

 

________________________________________________________________________

Názov školy: Základná škola, Borodáčova 2

Náplň práce: vychovávateľka ŠKD - práca s deťmi v školskom klube detí

Rozsah úväzku: 100%
Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno
Ponúkaný plat: podľa platných taríf  pre pedagogických zamestnancov
Miesto práce: Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Termín nástupu: 1. 9. 2019
Informácie pre uchádzača a kontakt:

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.,     02/43 63 08 96, riaditel@borodacova.sk

Mgr. Gajdošová Anna,  02/43 63 09 04, gajdosova@borodacova.sk

________________________________________________________________________ 

  

Názov školy:  Základná škola, Vrútocká 58

Náplň práce: pedagogická práca – učiteľ/-ka 1. stupňa

 

Druh pracovného pomeru: doba určitá

Požiadavky na zamestnanca: VŠ vzdelanie kvalifikácia pre 1. stupeň ZŠ

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe):  áno

Ponúkaný plat:  základný plat absolventa 759€ + príplatky

                             základný plat samostatného pedagóga 828,50€ + príplatky 

Miesto práce: Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: zsvrutocka@pobox.sk, 02/ 43 293 722

 

 ________________________________________________________________________

 
Názov školy:  Základná škola, Vrútocká 58

Náplň práce: pomocná sila v kuchyni

 

Druh pracovného pomeru: doba neurčitá

Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie základné

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno

Ponúkaný plat:  624€ + príplatky

Miesto práce: ŠJ na Vietnamskej ulici Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: zsvrutocka@pobox.sk, 02/ 43 293 722 alebo  02/43 42 37 15

 

 ________________________________________________________________________Názov školy: Materská škola Bancíkovej 2

 

Druh pracovného pomeru: učiteľ/-ka MŠ

 

Náplň práce: pedagogická činnosť 

Požiadavky na zamestnanca: SŠ  učiteľstvo pre MŠ alebo VŠ 1. alebo 2.stupňa odbor: predškolská pedagogika alebo učiteľstvo pre 1. stupeň

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno 

Ponúkaný plat: 750,-€ až 1000,-€ 

Miesto práce: MŠ Bancíkovej 2

Termín nástupu: 2. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: kontaktujte sa na t.č. 0910 824 116

 

________________________________________________________________________
 
Názov školy: Materská škola Bancíkovej 2

Druh pracovného pomeru: upratovačka

 

Náplň práce: upratovanie

Požiadavky na zamestnanca: na 6 hodín

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno 

Ponúkaný plat: 500,-€/ na 6 hodín

Miesto práce: MS Bancíkovej 2

Termín nástupu: 2. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: kontaktujte sa na t.č. 0910 824 116

 

________________________________________________________________________
 

Názov školy: Materská škola Pivonková 9

 

Naplň prace: kuchárka

 

Druh prac. pomeru: trvalý

Požiadavky: vyučená v odbore kuchár

Práca vhodná pre absolventov: áno

Plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov

Miesto prace:  alokovane pracovisko Astrová 5 Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Kontakt: aca.sykorova@gmail.com

 

________________________________________________________________________


Názov zariadenia: Materská škola/ Školská jedáleň, Šťastná 26 

 

Pracovná pozícia: pomocná sila do kuchyne

 

Náplň práce: čistiace a pomocné práce v kuchyni, rozkladanie jedál a obsluha pri stoloch

Pracovný čas: 7 - 15 hod.

Kontakt: jedalenstastna@gmail.com