Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 13.04.2012

Program

  1. Prehodnotenie Štatútu  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry sociálnej oblasti a životného prostredia s dôrazom na  jasné a transparentné posúdenie  kritérií  a  spôsobu realizácie schvaľovania grantov.
  2. Rozdelenie grantov na posúdenie členom komisie a určenie spôsobu posudzovania
  3. Rôzne