Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 21.05.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola podaní písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov
  3. Rôzne