Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o.

Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o.

Mierová 21
Bratislava - mestská časť Ružinov 

827 05

 

Konateľ: Mgr. Pavol Balžanka

Kontakt: +421 2 48 28 42 48

Založenie obchodnej spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o. s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – Ružinov vo forme peňažného vkladu vo výške 5.000 eur, čo predstavuje 100% jej základného imania, schválili poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020.