Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 25.03.2013

Program

  1. Posudzovanie grantov členmi komisie
  2. Rôzne