Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 11.09.2014

Program

  1. Kontrola  vybraných  realizovaných projektov z grantovej výzvy na rok 2014