Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 25.04.2016 o 15:15

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podania písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov
  3. Rôzne