Pamätihodnosti

Pamätihodnosť - názov : Budova bývalej radnice Prievoz

Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Radničné nám.
Orientačné číslo : 7
Súpisné číslo : 2496
Parcelné číslo : 11/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Vzácna ukážka funkcionalistickej architektúry historickej radnice v Prievoze z roku 1932 so sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho. Architektúra postavená podľa návrhu A. Danielisa a Ch. Ludwiga.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.87/VIII/2007 z 26. 6. 2007

01_obecna_radnica_lic-original     01_obecna_radnica_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Obytný súbor - Dulovo nám., ktorý vytvárajú objekty : Dom posádkovej hudby č. 6, hotel Apollo č. 1, Fontána Milencov /sochár A. Trizuljak/, bytové domy č. 7 a 8, č. 10 a 11 / Ing. arch. Štefan Svetko, r. 1958/ a bytové domy dotvárajúce priestor námestia na južnej strane č.12, 13, 14 a na severnej strane č. 2, 3, 4, 5.
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Dulovo námestie
Orientačné číslo : 6, 1, Fontána milencov 7 a 8,10a11,12,13a 14,2, 3,4,5
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 9741, 892, 896, 898, 899,  9901/1, 893
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Jedinečný urbanisticko-architektonický komplex námestia z konca päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZč. 295/XXIII/2008 z 16. 12. 2008


02_dulovo_nam_06_dom-posadkovej-hudby_lic-original    02_obytny_subor_dulovo_nam_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Obytný súbor - bytová kolónia na Trenčianskej a Miletičovej ulici č. 34, 36, 38, 37, 39, 41, 43, 66, 68, 70, 72 /Ing.arch. Emil Belluš, r.1930/
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY,Trenčianska a Miletičova ulica
Orientačné číslo : 34,36,38,37,39,41,43,66,68,70,72
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 693,694,695,696,698,700,702,590,593,594,595 
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy. Domy tvoria dve krídla spojené schodiskom. Pôdorys domov má tvar písmena H (9 domov) a dva majú pôdorys v tvare L. Na typickom podlaží bolo v bočných krídlach umiestnených osem jednoizbových bytov.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/ 2008
z 16.12.2008

03_bytova_kolonia_lic-original     03_bytova_kolonia_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Busta Štefana Marka Daxnera 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY,Daxnerovo námestie
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 21886
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Busta slovenského politika, národovca, štúrovca, spisovateľa  Štefana Marka Daxnera (1822-1892). Busta je odliata zo zliatiny kovov, umiestnená je na mramorovom stĺpe.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16. 12. 2008

04_pomnik_daxnera_lic-original     04_pomnik_daxnera_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Reliéf Matka s dieťaťom
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Dohnányho ulica 
Orientačné číslo : 1
Súpisné číslo : 536
Parcelné číslo : 10497/16
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kamenný reliéf sochára Jozefa Kostku z konca päťdesiatych rokov 20. storočia
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

05_relief_lic-original     05_relief_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Masarykova kolónia obytných domov v Trnávke
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : TRNÁVKA, Okružná, Staničná,
Na lánoch, Rozmarínová
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor domov (tzv. Masarykova kolónia) na Trnávke bola postavená v 20-tych rokoch 20. storočia na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých dvojdomov  so zalomenými štítmi a s charakteristickým zastrešením domov tzv. „oslými chrbtami“. Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených väzníkov z lepených segmentov.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

06_masarykova_kolonia_lic-original     06_masarykova_kolonia_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Fontána lásky
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, vnútroblok ohraničený ulicami: Záhradnícka, Kupeckého, Šumavská a Dohnányho ulica.
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 10497/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : V priestore medzi domami je situovaná fontána – v roku 2008  sfunkčnená. Ide o betónovú nádrž okrúhleho tvaru, v strede ktorej je betónový stĺp s dvoma malými nádržkami, z ktorých tryská voda. Fontána bola vybudovaná v r. 1985 ako filmová kulisa ku kultovému filmu „Fontána pre Zuzanu", podľa návrhu
arch. M. Kalinu.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

07_fontana_lasky_lic-original

Pamätihodnosť - názov : Pamätná tabuľa Svetozára Miletiča
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Miletičova ul. ( pred bytovým domom č. 56)
Orientačné číslo : 56
Súpisné číslo :
Parcelné číslo
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Pamätná tabuľa významnej osobnosti Uhorska obdobia obrodeneckého procesu druhej polovice 19. storočia
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

08_pamatna_tabula_miletica_lic-original

Pamätihodnosť - názov : Súbor obytných domov
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Blok bytových domov lemovaného ulicami Trenčianska, Miletičova a Prievozská
Orientačné číslo : 31-47,47-65
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 565,570, 572,577
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Hodnotná urbanistická štruktúra obytného súboru domov postavená podľa projektu akad. arch. K. Paluša a inžiniera M. Tenglera v rokoch 1952 – 1956.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.322/XXVI/2009
z 21.4.2009

09_sidlisko_mileticova_lic-original     09_sidlisko_mileticova_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Budovy bývalého bitúnku
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Miletičova ul.
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Priemyselná architektúra postavená na okraji vtedajšieho mesta s priľahlým parkom so sochou sv. Andreja.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

10_bitunok_lic-original     10_bitunok_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Kostol Márie Pomocnice kresťanov a Dom saleziánov dona Bosca
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Miletičova ul.
Orientačné číslo : 7
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 10563/7 ,10564/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor stavieb „Saleziánskeho ústavu a kostola na záchranu chudobnej a opustenej mládeže“ je hodnotnpou ukážkou funkcionalistickej architektúry  tridsiatych rokov 20. storočia. Nový kostol postavený v saleziánskom komplexe z roku 1990 podľa projektov manželov Weberovcov.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

11_salezianov_mileticova_lic-original     11_salezianov_mileticova_rub-original

Pamätihodnosť - názov : „Kostol sv. D. Bosca a Saleziánsky ústav na Dornkappli (Bratislava)“
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : TRNÁVKA, Okružná ul
Orientačné číslo : 11
Súpisné číslo : 3358
Parcelné číslo : 15086/49
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívny príklad funkcionalistickej sakrálnej architektúry  podľa architekta Gabriela Schreibera z roku 1938
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

12_kostol-sv_d-bosca_dornkappeln-_lic-original     12_kostol-sv_d-bosca_dornkappeln-_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Park Andreja Hlinku s pomníkom 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Ružinovská ul. a Ľanová
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 15568/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Pomník významnej osobnosti národných dejín Slovenska s priľahlým parkom,  fontánami a pomníkom
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

13_park-a_hlinku_lic-original     13_park_a_hlinku_rub-original

Pamätihodnosť - názov : päť vežových domov a kúpalisko Delfín
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Ružová dolina   (súbor domov), Ružová dolina (kúpalisko Delfín)
Orientačné číslo : 12,14,16,18, 20,22
Súpisné číslo
:
Parcelné číslo : 9382/4, 9382/3, 9382/2,  9367/1 a 9367/2 Delfín: 9382/1 + 9382/19
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor kvalitných bytových domov s kúpaliskom od architekta Karola Paluša ocenených cenou Dušana Jurkoviča
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

14_palusove_veziaky-a-kupalisko_lic-original     14_palusove_veziaky-a-kupalisko_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Busta Ľudovíta Kukoreliho
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, v parku ktorý ohraničujú ulice Koceľova, Svätoplukova, Bazová a Kvačalova
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 10104/14
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka pomníkovej tvorby socialistického umenia z roku 1969 „Hrdinovi SNP“ podľa návrhu akad. soch. L. Poliaka.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

Pamätihodnosť - názov : Pôvodné oplotenie a brána na Martinskom cintoríne 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Trnavská cesta
Orientačné číslo : 110
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 15666/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Jedinečná ukážka murovaného oplotenia z betónových pilierov s ozdobnými mrežami.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

16_oplotenie_martin_cintorina_lic-original

Pamätihodnosť - názov : Bytový dom s pavlačou
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Záhradnícka ul.
Orientačné číslo : 63
Súpisné číslo : 4838
Parcelné číslo : 10462/1
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Architektúra druhej polovice 20-tych rokov 20. storočia.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

17_zahradnicka_63_lic-original     17_zahradnicka_63_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Kostol evanjelickej cirkvi a. v. Prievoz
Národná kultúrna pamiatka vyhlásená dňa 22.2.2016 (PUSR-2016/2730-5/12911/JAN)
Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu : 12002/1
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Radničné nám.
Orientačné číslo : 2
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 254
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kostol z roku 1925 v centre Prievozu, sakrálna architektúra medzivojnového obdobia. Kostol má obdĺžnikový pôdorys, vnútorná sieň je zaklenutá zvláštnou valenou klenbou. Po bokoch je galéria presvetlená väčšími oknami. Kostol je prestrešený sedlovou strechou. Kostolu dominuje hranolová veža s ihlancovou strechou. Veža má v podstrešnom priestore rad obdĺžnikových okenných otvorov, ktoré presvetľujú priestor zvonice (PhDr. Hamšíková)
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č. 322/XXVI/2009 z 21. 4. 2009

18_kostol-evanjelickej-cirkvi-original

Pamätihodnosť - názov : Hlavný kamenný kríž - cintorín v Prievoze
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul.
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 502
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : V strede cintorína je umiestnený hlavný kríž, postavený na pamiatku padlým v prvej sv. vojne
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

19_kriz-hlavny_lic-original     19_kriz-hlavny_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Náhrobok rodiny Huber - cintorín v Prievoze
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 502
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Náhrobok bratislavského záhradníka - významnej osobnosti mestskej časti BA - Ružinov
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

Pamätihodnosť - názov : Náhrobok Karola Fursta - cintorín v Prievoze
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 502
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Náhrobok významnej osobnosti mestskej časti BA – Ružinov riaditeľa evanjelickej školy v Prievoze
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

Pamätihodnosť - názov : Dom smútku - cintorín v Prievoze
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul.
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 502
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

Pamätihodnosť - názov : Kostol sv. Vincenta de Paul
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Tomášikova ul.
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 1050/56
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

23_kostol_sv_vincenta_lic-original

Pamätihodnosť - názov : Socha sv. Andreja
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, parčík Záhradnícka - Miletičova
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 10567/8
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : V m. č. B – Ružinov jedinečná exteriérová votívna plastika svätca sv. Andreja z obdobia barok
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

24_socha-_sv_andreja_lic-original     24_socha_sv_andreja_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Budova Ministerstva vnútra SR
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Pribinov
Orientačné číslo : 2
Súpisné číslo : 4909
Parcelné číslo : 9179/3
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Rozsiahla štátna administratívna budova z roku 1931-1932
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008
z 16.12.2008

25_krupka_budova-statnej-spravy_lic-original     25_krupka_budova-statnej-spravy_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Časť bývalého Ludwigovho mlyna 3 objekt
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Metodova u
Orientačné číslo :
Súpisné číslo :
Parcelné číslo : 10441/5, 10441/6, 10441/7, 10441/9, 10441/10
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Priemyselná architektúra. Gottfried Ludwig tu založil v rokoch 1880 až 1882 parný mlyn. Dnešné silo, viditeľné na foto pochádza z mladšej - medzivojnovej etapy. Areál Ludwigovho mlyna sa do dnešnej Krížnej ulice obracal veľkou kulisou päťpodlažnej fasády.
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise :

26_ludwigov_mlyn_lic-original     26_ludwigov_mlyn_rub-original

Pamätihodnosť - názov : Míľnik sovietskej armády – pomník oslobodenia Bratislavy
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Ivánska cesta (v zelenom ostrovčeku pred letiskom)
Orientačné číslo
Súpisné číslo :
Parcelné číslo :
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti :  Míľnik má tvar na jednej strane skoseného hranola, na bočnej strane je rytý dekor z lipových ratolestí. Podobné míľniky sú umiestnené aj na ďalších ťahoch do Bratislavy, označujú  vstupné alebo výstupné miesta, prípadne smery, ktorými Sovietska armáda vstúpila do Bratislavy.
Evid. číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.182/XI/2012 z 15.5.2012

27_milnik-sovietskej-armady-mapa-original     27_milnik-sovietskej-armady-original

Pamätihodnosť - názov : Kamenný kríž (Božia muka)
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Ivánska cesta (pri kraji cesty)
Orientačné číslo
Súpisné číslo :
Parcelné číslo :
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Hlavica je bohato dekoratívne spracovaná. V jednej kartuši dobre čitateľný erb Bratislavy. V druhej je nečitateľný text. Hlavica nesie kamenný kríž s korpusom. Kríž označoval koniec mestského katastra. Je pravdepodobne z prvej pol. 18. storočia.
Evid. číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.182/XI/2012 z 15.5.2012

28_kamenny-kriz-mapa-original     28_kamenny-kriz-original