Miestny úrad

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Tel.: +421 2 48 284 111 spojovateľka 

Kancelária prvého kontaktu:  
Tel.: + 421 2 48 284 454  (životné prostredie)
        + 421 2 48 284 453  (stavebný úrad) 
        + 421 2 48 284 451  (sociálna oblasť, Linka sociálnej pomoci)
Email:  ruzinov@ruzinov.sk 


Dopravné spojenie:

  • trolejbus 212 zastávka MiÚ Ružinov
  • trolejbus 201 a 202 zastávka Gagarinova
  • autobus 96, 196 smer z Petržalky zastávka Hraničná OC Retro/Nevädzová OC Retro, smer z Ružinova zastávka Gagarinova
  • autobus 75 zastávka Nevädzová OC Retro
 
Parkovanie: 2 hodiny bezplatné parkovanie pred budovoumu_web-original