Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 01.04.2014

Program

  1. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov grantový projekt OÁZA V.U., s. r. o. – Betlehem z dielne ružinovských seniorov
  2. Prerokovanie žiadostí o granty OZ Supertrieda – Každá trieda je Supertrieda, Festival Supertrieda Ružinov - mesto dobrých vzťahov, Supertrieda Ružinov – vzdelávanie učiteľov mestskej časti Ružinov
  3. Posudzovanie grantov členmi komisie a prerozdelenie finančných prostriedkov
  4. Rôzne