Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 12.12.2013

Program

  1. Celkové zhodnotenie posudzovania projektov
  2. Schválenie rámcového programu plánu práce
  3. Rôzne