Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 28.01.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie sa poslancov
  3. Návrh rokovacieho poriadku komisie
  4. Voľba zástupcu predsedu komisie
  5. Návrh kritérií na člena komisie – neposlanca, z radu občanov, odborného poradcu, poprípade vyjadrenie komisie, či má komisia takého člena prijať
  6. Návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2015
  7. Zoznámenie sa s vedúcou ekonomického odboru – neformálne oboznámenie sa s prípravou rozpočtu na MÚ Bratislava - Ružinov
  8. Rôzne