Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 07.12.2011

Program

  1. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č.../2011 zo dňa 13. 12. 2011 o nájme bytov
  2. Návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava Ružinov na roky  2012-2014                                
  3. Nadstavba bytového domu Trenčianska 25
  4. Hornbach – prístavba pekárne – informácia
  5. Informácia o správe o hodnotení – Business Center Bajkal, 2 - stanovisko odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia
  6. Informácia o rozšírení prevádzky Lampogas                                                              
  7. Rôzne

-         oplotenie okolo predajne Lidl na Ružinovskej ulici

-         distribúcia materiálov na zasadnutie komisie.