Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 04.12.2012

Program

  1. Žiadosť o zmenu – Ing. Jaroslav Rohoň
  2. Žiadosť ozmenu – OZ PROFKREATIS
  3. Príprava na workshop
  4. Rôzne