Ružinovský domov seniorov

Ružinovský domov seniorov

Sklenárova 14
821 09 Bratislava

 

Ružinovský domov seniorov

Pivoňková 2
821 09 Bratislava

Telefón: +421 2 534 158 76 (recepcia), +421 2 534 110 66

 Web: www.rdssklenarova.sk

Riaditeľ: PhDr. Mária Mattovič Straková

 

Ružinovský domov seniorov je zariadenie pre seniorov. Je to rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Sídli v dvoch budovách na Sklenárovej 14 a na Pivoňkovej 2.

 

Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej 4 s kapacitou 250 miest je 12- poschodová budova, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jednogarsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú prevažne manželské páry. Do prevádzky bola daná v roku 1977 ako Dom opatrovateľskej služby. Ten bol o desať rokov neskôr reprofilovaný na domov – penzión pre dôchodcov.
Zariadenie pre seniorov na Pivoňkovej 2 má kapacitu 30 miest. Klienti sú umiestnení v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Objekt je tvorený pavilónmi v prízemnej budove bývalých detských jaslí. Je obklopený záhradou s parkovou zeleňou.

V Ružinovskom domove seniorov sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní: