Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 11.01.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Porušenie zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. poslankyňou Ing.arch. Luciou Štasselovou
  3. Rôzne