Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 08.02.2012

Program

  1. Bytový dom Solivarská – Štrkovec – podnet občanov
  2. Zámer – Páričkova ulica č. 22 a 24 - rekonštrukcia
  3. Rôzne
  • Zmena parkovacej politiky mesta – prezentácia navrhovaného nového systému parkovania pre mesto a mestské časti