Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 26.01.2011

Program

  1. Polyfunkčný súbor Bergamon
  2. Športovo – vzdelávacie centrum, Ružinovská 1 – novostavby, investičný zámer
  3. Residence Mlynské Nivy, veža A – novostavba, dokumentácia k územnému konaniu
  4. Polyfunkčný objekt, Miletičová 60 – rekonštrukcia, architektonická štúdia, zmena funkcie užívania
  5. Bytový dom, Polárna ulica – novostavba, investičný zámer
  6. Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Kaštieľska ulica – novostavba, stanovisko k stavebnému povoleniu
  7. ÚPNZ Trnávka – Stred, polyfunkčné domy South Park 1 a South Park 2 – novostavba, dokumentácia pre územné rozhodnutie
  8. ÚPNZ Trnávka, Krajná – Bočná ulica – upravený návrh
  9. Rôzne