Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 20.04.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podania majetkových priznaní
  3. Podnet od občianskych aktivistov - poslanci, ktorí pred voľbami kandidovali s podporou strany a po voľbách si uvádzajú politickú príslušnosť NEKA respektíve poslanci, ktorí po voľbách zmenili politickú príslušnosť
  4. Rôzne