Cultus Ružinov, a.s.

Cultus Ružinov a.s. je spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je MČ Bratislava-Ružinov. Jej úlohou je predovšetkým organizovanie podujatí pre mestskú časť. Zároveň spravuje dom kultúry a spoločenské domy na základe zmluvy o komplexnom nájme majetku, schválenej miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Ružinov.

 

Cultus Ružinov, a.s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava 
Web:  www.cultusruzinov.sk

Riaditeľka: Mgr. Andrea Kozáková (životopis), tel.: 02/434 27 055, email: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk
Sekretariát: 02/434 27 055, email: edita.debnarova@cultusruzinov.sk

František Fabián - predseda predstavenstva - životopis

 

  • Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28

Kontakt: 02 / 433 30 260, 02 / 433 30 523

Prenájmy: lubica.friebert@cultusruzinov.sk

Programové oddelenie: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

dk-ruzinov-original
- veľká sála
- malá sála
- dolný vestibul
- horný vestibul
- kancelárske a obchodné priestory
- prednáškové miestnosti

 

  • Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30sd-prievoz-original

Kontakt: Martin Okapec
email: martin.okapec@cultusruzinov.sk
- baletné a tanečné sály
- kancelárske priestory

  • Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

Kontakt: Martin Okapec,02 / 559 60 861

email: martin.okapec@cultusruzinov.sk

sd-nivy-original- veľká sála
- malá sála
- baletná sála
- kancelárske priestory

 


  • Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 4

Kontakt: Martin Hadry, 02 / 5596 0861sd-travniky-original
email: martin.hadry@cultusruzinov.sk
- viacúčelové miestnosti (pohybové aktivity, prednášky, oslavy..)
- kancelárske priestory
- garáže

Súbory na stiahnutie