Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 24.08.2011

Program

  1. Koncepcia rozvoja cykĺotrás v MC Bratislava - Ružinov
  2. Autobusová stanica Mlynské nivy Bratislava - DUR
  3. Bytový dom Oriešková - zmena stavby pred dokončením
  4. Polyfunkčný objekt Miletičova 60, DUR 5 Parkovací dom Miletičova 60, DUR
  5. Nadstavba bytového domu Velehradská 7  - 9, 2 NP, štúdia
  6. Nadstavby bytového domu Zvolenská 3 - stanovisko k územnému rozhodnutiu
  7. Návrh predaja Dexia banky Slovensko vo vlastníctve MČ BA - Ružinov
  8. Rôzne