Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 26.08.2014

Program

 1. Prerokovanie žiadosti
  • o zmenu v čerpaní grantu organizácie Saleziani don Bosca - Slovenská provincia - „Pomoc ružinovským rodinám",
  • o opätovnom predĺžení termínu spoločnosti M.C.E. "Galéria na jazere Štrkovec",
  • žiadosť o presun finančných prostriedkov a zmena názvu v položke organizácie AŠK Inter Bratislava – „Zorka minihandball cup 2014",
  • žiadosť o predĺženie termínu spoločnosti SVBaNP Sabinovská 3 „Revitalizácia stromovej vegetácie",
  • žiadosť o zmenu názvu druhov rastlinných sadeníc a presun finančných prostriedkov Združenia občianskej sebaobrany „ Miesto pre zeleň v zajatí betónu",
  • žiadosť o zmenu rozpočtu OZ Cesta z mesta pre projekt „ Relax zóna Doelžalova",
  • žiadosť o zmenu termínu a doplnenie zmluvy o dodatok OZ Fontána pre Zuzanu „Život na živo pri Fontáne pre Zuzanu".
 2. Prerokovanie podnetu pridelenia grantu č.64/2014 spoločnosť ETP Management budov s.r.o. „Revitalizácia detského ihriska".
 3. Harmonogram obhliadok zrealizovaných projektov a podujatí z grantovej výzvy na rok 2014.
 4. Rôzne.